ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/2uzxwwช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2uzxww จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
32
เมื่อวาน
46
เดือนนี้
1,003
เดือนก่อน
637
ปีนี้
6,781
ปีก่อน
1,168