ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 218
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีคัดเลือก28 พฤศจิกายน 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยซุปเปอร์หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยเสน่ห์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยแสงธรรม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยอำนวยผล หมู่ที่ ๙ บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ - ห้วยไกรทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๕๙-๐๐๙ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ20 พฤศจิกายน 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ - ห้วยไกรทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๕๙-๐๐๙ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ20 พฤศจิกายน 2564