เบอร์ติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     เนื่องด้วยขณะนี้เบอร์ติดต่อสำนักงาน อบต.หินเหล็กไฟนั้นไม่สามารถติดต่อได้ทุกหมายเลข เนื่องจากเกิดการขัดข้องของระบบโทรศัพท์ และได้แจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขของบริษัทที่รับผิดชอบน้น 
     จึงขอประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อของหัวหน้าส่วนราชการสำนักงาน อบต.หินเหล็กไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเรื่องต่างๆ ดังนี้ค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง