แจ้งไฟฟ้าดับ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหินได้แจ้งประกาศจะตัดไฟต้านแรงสูง เพื่อตัดต้นไม้ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

บริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมถวิลถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองคร้า

จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!