พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!