ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันวิสาขบูชาซึ่งวันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ในปีที่มีอธิกมาส) ถือกันว่าเป็นการบูชาพิเศษ เนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์สำคัญทั้ง ๓ ประการนี้ได้เวียนมาบรรจบในวันเดียวกัน คือ วันวิสาขบูชา

          จึงขอเชิญชวนประชาชนได้เข้าร่วมและปฏิบัติตนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดใกล้บ้าน ซึ่งจะมีกิจกรรม ดังนี้

          1. ตอนเช้าทำบุญตักบาตรที่วัด รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา

          2. ตอนค่ำประชาชนมาร่วมพิธีเวียนเทียนโดยมาพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ  ในขณะที่เวียนเทียนให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!