ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!