ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันเวลา สถานที่สอบ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หินเหล็กไฟ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันเวลา สถานที่สอบ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หินเหล็กไฟ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!