ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน   ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โปรดพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช  2563

ถวายแด่ พระสงฆ์ ณ อุโบสถวัดห้วยสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

กำหนดการ

เวลา 09.00 น.  อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานตั้งประดิษฐาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เวลา 14.00 น.  เคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน (โดยรถยนต์) ไปยังวัดห้วยสามพันนาม

เวลา 16.30 น.  เคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน (เดินขบวนแห่)

ตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าวัดห้วยสามพันนาม ไปยังอุโบสถ ระยะทาง 150 เมตร

เวลา 17.00 น. ประกอบพิธีถวายเทียนพระราชทาน

หมายเหตุ  ข้าราชการแต่งเครื่องแบบขาวปกติ

                   ประชาชนแต่งกายสุภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง