ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการเดินติด ก้าวไม่ออก ที่มีความต้องการในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง