ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง