ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง