ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง