ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ำหนึ่ง 2 - เพชรน้ำหนึ่ง 1 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง