ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

15 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง