กองคลัง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พ.อ.อ.สนธยา บุปผาดา