ปางช้างหัสดินทร์

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ที่ 176 หมู่ 7 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์: 0-3282-7098-9
โทรสาร: 0-3282-7100

http://www.hutsadin.com/