เขาหินเหล็กไฟ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

“เขาหินเหล็กไฟ” หรือที่ชาวหัวหินเรียกกันติดปากว่า เขาเรดาร์ เป็นภูเขาขนาดไม่ใหญ่มาก
ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหัวหิน และอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร ยอดเขาสูง
จากระดับน้ำทะเล 162 เมตร บริเวณด้านบนเขาจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อครั้งเสด็จมาประทับ
และได้ทรงนำความเจริญต่างๆมาสู่หัวหิน ชาวหัวหินจึงได้ร่วมกันสร้างไว้เพื่อเป็นที่รำลึก
นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังเป็นจุดที่บรรดานักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนขึ้นไปสักการบูชา

และยังเป็นจุดชมวิวเมืองหัวหินที่สวยงาม
เป็นจุดชมวิวหัวหินแบบพาโนรามา ซึ่งมีจุดชมวิว
ที่เผยให้เห็นภาพของหัวหินชัดเจนทุกทิศทาง

สามารถชมวิวและชมพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งสามารถชมวิวได้ถึง 4 ทิศ จุดชมวิวนี้สามารถ
มองเห็นตัวเมืองและอ่าวหัวหิน โดยรอบบนยอดเขาเป็นพื้นที่ราบและผาหินที่สวยงาม