แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 7 results.
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ 2561-2563
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ประจำปี 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)