แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 14 results.
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)