• 6 ตุลาคม 2560 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ 2
  • 30 สิงหาคม 2560 แจ้งไฟฟ้าดับ
  • 2 สิงหาคม 2560 ขอเชิญร่วมบริจาคกล่องนม กล่องเครื่องดื่ม กล่องน้ำผลไม้