ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

28 มิถุนายน 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 10.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น" และ "การส่งเสริมบทบาทและศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!