โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รอบเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 33 รูป และพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำหมู่บ้านและแม่ดีเด่นประจำตำบล การแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่ และการแสดงจากกลุ่มสตรีหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!