โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากร

26 สิงหาคม 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากร ณ บ้านกรูดกรีนวิว อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค. 61

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!