ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยด้วน จ.นครปฐม

28 สิงหาคม 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้เวลา 11.00 น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยด้วน จ.นครปฐม จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!