โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

18 ธันวาคม 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมาที่ 4 (4.1. โครงการอบรมสมัมนา สิทธิประโยชน์และกฎหมายคนพิการ) 
ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!