โครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล

16 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

***************กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน**********

     โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล ได้พัฒนาทำความสะอาดและประภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองขอน(.9) และวัดหนองตะเภา(.4) ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เช่น เก็บขยะ,ตัดหญ้า,ล้างโบสถ์ ฯลฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง