ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติเรื่อง ตลาด พ.ศ. 2557
ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2557
ข้อบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557
ข้อบัญญัติเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2564