ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2565
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือน,ป้ายขั้นตอนการยืมเสื้อชูชีพและป้ายเดินรถทางเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ โดยวิธีคัดเลือก4 มกราคม 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน โดยวิธีคัดเลือก4 มกราคม 2565