โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล

20 สิงหาคม 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
ณ. โรงเรียนหนองตะเภา วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!