โครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 12

5 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด

และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 12

โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอหัวหิน และองค์การบริการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นำโดยนายอำเภอหัวหิน นายก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  เจ้าหน้าที่  กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหินเหล็กไฟ  ได้ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชผักตบชวา ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในจุดที่เสื่อมโทรมและเน่าเสียของลุ่มน้ำ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำปราณบุรี           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564    ณ ลำห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 12

“เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!