โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม หลักสูตรกัดกระจกเป็นลวดลายต่างๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

3 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม หลักสูตรกัดกระจกเป็นลวดลายต่างๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

โดยจัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563  ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลหินเหล็กไฟ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!