นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้มอบนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ

13 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ได้มอบนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง