ขอเชิญร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.หินเหล็กไฟ โดยกองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อเข้าร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"  เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 

จุดรวบรวมนำส่ง

1. กองสาธารณสุขฯ อบต.หินเหล็กไฟ

2. กองการศึกษาฯ อบต.หินเหล็กไฟ

3. สถานศึกษา โรงเรียน ในตำบลหินเหล็กไฟ

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ

5. ร้านค้าใกล้บ้าน ตำบลหินเหล็กไฟ

***สถานประกอบการ/ร้านค้า/บุคคล ที่รวบรวมมือถือได้จำนวน 20 เครื่องขึ้นไป จะได้รับประกาศณียบัตรจาก อบต.หินเหล็กไฟ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ประสานนำส่งได้ที่ นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 087-9270333

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง