ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง