ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ำหนึ่ง 2 - เพชรน้ำหนึ่ง 1 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง