โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพฯ

9 สิงหาคม 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ควรรู้ และกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดโครงการนี้ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดี จังหวัดประจวบฯ (สาขาหัวหิน) โดยมีนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!