โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

23 ธันวาคม 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

กองสวัสดิการและสังคม จัดทำโครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ในระหว่างวัน  17-20 ธันวาคม 2562  จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง