ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "ซ่อมและสร้างบ้านกาชาด ช่วยผู้ยากไร้" ประจำปี 2563

30 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "ซ่อมและสร้างบ้านกาชาด ช่วยผู้ยากไร้" ประจำปี 2563 ให้กับนายชูชาติ จันทร์อิน บ้านเลขที่ 63 หมู่5 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!