โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตรทำเสื้อยืดผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 มกราคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตรทำเสื้อยืดผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวังโบส์ถ หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!